RO legger stor vekt på å være oppdatert i forhold til hva som er helse- og omsorgstjenestenes utfordringer til enhver tid. Under «Aktuelt» ligger derfor til enhver tid referat fra aktuelle oppdrag, artikler og fagstoff eller kommentarer til nye myndighetsdokumenter. Her ligger også «blogginnlegg» som rett og slett er en plass hvor ROs rådgivere fritt deler sine personlige meninger, kommer med gode råd eller bare helt uformelt vil ytre seg om aktuelle hendelser.

På verdenstoppen i frivillighet

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har nylig skrevet en kronikk om frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet, som ble publisert i tilknytning til omsorgskonferansen om frivillighet.

RO synes det er svært verdifullt at Fylkesmannen setter søkelys på det frivillige arbeidet, og på viktigheten av god organisering og ledelse også av frivillige.

Du kan lese kronikken her: På verdenstoppen i frivillighet

Tilbake