Aktuelt

RO legger stor vekt på å være oppdatert i forhold til hva som er helse- og omsorgstjenestenes utfordringer til enhver tid. Under «Aktuelt» ligger derfor til enhver tid referat fra aktuelle oppdrag, artikler og fagstoff eller kommentarer til nye myndighetsdokumenter.

Omsorgskonferansen i Sør-Trøndelag: «Fri og villig»: med mulighet til å gjøre en forskjell

ROs innlegg om organisering og ledelse av frivillige: med mulighet til å gjøre en forskjell, ble godt mottatt på omsorgskonferansen til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 29. oktober.

Konferansen hadde fokus på frivilligheten i nærmiljøet. I underkant av 100 deltakere fra Sør-Trønderske kommuner, Frivilligsentraler, og andre frivillige organisasjoner var godt fornøyd med mangfoldet i innleggene.

Du kan lese mer om konferansen og se på alle presentasjonene her…

Tilbake