RO legger stor vekt på å være oppdatert i forhold til hva som er helse- og omsorgstjenestenes utfordringer til enhver tid. Under «Aktuelt» ligger derfor til enhver tid referat fra aktuelle oppdrag, artikler og fagstoff eller kommentarer til nye myndighetsdokumenter. Her ligger også «blogginnlegg» som rett og slett er en plass hvor ROs rådgivere fritt deler sine personlige meninger, kommer med gode råd eller bare helt uformelt vil ytre seg om aktuelle hendelser.

Omsorgskonferansen i Sør-Trøndelag: «Fri og villig»: med mulighet til å gjøre en forskjell

ROs innlegg om organisering og ledelse av frivillige: med mulighet til å gjøre en forskjell, ble godt mottatt på omsorgskonferansen til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 29. oktober.

Konferansen hadde fokus på frivilligheten i nærmiljøet. I underkant av 100 deltakere fra Sør-Trønderske kommuner, Frivilligsentraler, og andre frivillige organisasjoner var godt fornøyd med mangfoldet i innleggene.

Du kan lese mer om konferansen og se på alle presentasjonene her…

Tilbake