RO legger stor vekt på å være oppdatert i forhold til hva som er helse- og omsorgstjenestenes utfordringer til enhver tid. Under «Aktuelt» ligger derfor til enhver tid referat fra aktuelle oppdrag, artikler og fagstoff eller kommentarer til nye myndighetsdokumenter. Her ligger også «blogginnlegg» som rett og slett er en plass hvor ROs rådgivere fritt deler sine personlige meninger, kommer med gode råd eller bare helt uformelt vil ytre seg om aktuelle hendelser.

Ny i politikken eller byttet ansvarsområde?

- RO kan gi deg oversikt over kommunens utfordringsbilde!

Hvert 4. år skiftes store deler av kommunepolitikere ut, komitéer og utvalg får ny sammensetning. Helse og omsorg står for opp mot 40 % av de totale utgiftene og området vil derfor for alle kommuner være svært viktig å ha kontroll på.

På bakgrunn av dette tilbyr RO et opplegg for introduksjon for nye politikere eller for politikere som har byttet ansvarsområde.

Les mer om tilbudet her…

Tilbake