Aktuelt

RO legger stor vekt på å være oppdatert i forhold til hva som er helse- og omsorgstjenestenes utfordringer til enhver tid. Under «Aktuelt» ligger derfor til enhver tid referat fra aktuelle oppdrag, artikler og fagstoff eller kommentarer til nye myndighetsdokumenter.

Samordning og samlokalisering av dagtilbudet for ulike brukergrupper i Verdal

RO har ytt prosessbistand til Verdal kommune i arbeidet deres med å samordne og samlokalisere dagtilbud for ulike brukergrupper i kommunen.

Sammen med kommunens prosjektgruppe har vi diskutert målsetting og hensikt med et framtidig samordnet dagtilbud i Verdal kommune; hvilke målgrupper dagtilbudet skal dekke, tilbudets «plass» i en helhetlig helse- og omsorgstjeneste i kommunen, og aktivitetstyper, kompetansebehov og organisering av et framtidig samordnet dagtilbud i kommunen.

Et spennende og nyskapende prosjekt, som du kan lese mer om i denne rapporten:

Samordning av dagtilbud i Verdal kommune…

Tilbake