RO legger stor vekt på å være oppdatert i forhold til hva som er helse- og omsorgstjenestenes utfordringer til enhver tid. Under «Aktuelt» ligger derfor til enhver tid referat fra aktuelle oppdrag, artikler og fagstoff eller kommentarer til nye myndighetsdokumenter. Her ligger også «blogginnlegg» som rett og slett er en plass hvor ROs rådgivere fritt deler sine personlige meninger, kommer med gode råd eller bare helt uformelt vil ytre seg om aktuelle hendelser.

Ringebu kommune: På toppen i eldreomsorg

Dagbladet hadde mandag 7. september 2015 en stor reportasje om eldreomsorg i norske kommuner, der Ringebu kommune omtales som en av de beste kommunene i landet å bli gammel i. Ringebu har vært gjennom en omstruktureringsprosess av tjenestetilbudet til kommunens innbyggere de siste fire årene. Samtidig som Ringebu har bygd nytt sykehjem, har kommunen valgt å gjøre om en rekke sykehjemsplasser til heldøgns omsorgsplasser.

Både ansatte, ledere, ordføreren med flere har deltatt i omstillingsarbeidet, og RO har siden 2007 bistått Ringebu i flere omganger knyttet til denne prosessen. RO har også bistått kommunen i prosessen hvor målet var å utarbeide ny kvalitetsplan for framtidig tjenesteinnretning.

Artikkelen i Dagbladet finner du her…

Tilbake