Aktuelt

RO legger stor vekt på å være oppdatert i forhold til hva som er helse- og omsorgstjenestenes utfordringer til enhver tid. Under «Aktuelt» ligger derfor til enhver tid referat fra aktuelle oppdrag, artikler og fagstoff eller kommentarer til nye myndighetsdokumenter.

Ringebu kommune: På toppen i eldreomsorg

Dagbladet hadde mandag 7. september 2015 en stor reportasje om eldreomsorg i norske kommuner, der Ringebu kommune omtales som en av de beste kommunene i landet å bli gammel i. Ringebu har vært gjennom en omstruktureringsprosess av tjenestetilbudet til kommunens innbyggere de siste fire årene. Samtidig som Ringebu har bygd nytt sykehjem, har kommunen valgt å gjøre om en rekke sykehjemsplasser til heldøgns omsorgsplasser.

Både ansatte, ledere, ordføreren med flere har deltatt i omstillingsarbeidet, og RO har siden 2007 bistått Ringebu i flere omganger knyttet til denne prosessen. RO har også bistått kommunen i prosessen hvor målet var å utarbeide ny kvalitetsplan for framtidig tjenesteinnretning.

Artikkelen i Dagbladet finner du her…

Tilbake