Aktuelt

RO legger stor vekt på å være oppdatert i forhold til hva som er helse- og omsorgstjenestenes utfordringer til enhver tid. Under «Aktuelt» ligger derfor til enhver tid referat fra aktuelle oppdrag, artikler og fagstoff eller kommentarer til nye myndighetsdokumenter.

Omsorgskonferansene i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag i oktober: RO er med!

15. oktober 2015 arrangerer Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Helse- og omsorgskonferanse på Stiklestad, i samarbeid med fylkeskommunen, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Nord-Trøndelag og HiNT. Tema for konferansen er «Gammel tradisjon møter ny kunnskap», med fokus på god praksis, kunnskapsbasert arbeid, tjenestedesign, rekruttering, kvalitet og kompetanse.

RO vil være til stede på konferansen og ha en stand om Lederutdanningen vi tilbyr.

28.-29. oktober 2015 arrangerer Fylkesmannen i Sør-Trøndelag sin omsorgskonferanse, som har frivillighet som tema. Den arrangeres i samarbeid med utviklingssentre og frivillige lag/organisasjoner. RO skal delta på konferansen, og holde et innlegg om organisering og ledelse av frivillige i helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner.

Målgruppe for begge konferansene er: Rådmenn, ordførere, ledere og fagpersoner i kommunene, bruker- og pårørendeorganisasjoner, ledere / fagpersoner i utdanningsinstitusjoner og helseforetak, frivillige lag og foreninger og andre interesserte.

Vi håper å treffe mange av dere på en av disse konferansene!

For mer informasjon om konferansen i Nord-Trøndelag, se her…

For mer informasjon om konferansen i Sør-Trøndelag, se her…

Tilbake