Referanser

RO legger stor vekt på å være oppdatert i forhold til hva som er helse- og omsorgstjenestenes utfordringer til enhver tid. Under «Aktuelt» ligger derfor til enhver tid referat fra aktuelle oppdrag, artikler og fagstoff eller kommentarer til nye myndighetsdokumenter.

Bosetting og inkludering av nyankomne innvandrere

RO v/seniorrådgiver Møyfrid Hallset bistår Søndre Land kommune i arbeidet med plan for flyktningarbeidet i kommunen. Hensikten med planen er å klargjøre oppgavene rundt bosetting og integrering, og å skape forståelse og koordinert innsats for bosetting av nye innbyggere i Søndre Land kommune.

Som start på arbeidet inviterte kommunen til folkemøte…

Hensikten var å få innspill til viktige grep i bosetting og integrering av innvandrere.

Ei arbeidsgruppe tar innspillene videre i arbeidet med planen, der Møyfrid Hallset er prosessleder.

Tilbake