RO legger stor vekt på å være oppdatert i forhold til hva som er helse- og omsorgstjenestenes utfordringer til enhver tid. Under «Aktuelt» ligger derfor til enhver tid referat fra aktuelle oppdrag, artikler og fagstoff eller kommentarer til nye myndighetsdokumenter. Her ligger også «blogginnlegg» som rett og slett er en plass hvor ROs rådgivere fritt deler sine personlige meninger, kommer med gode råd eller bare helt uformelt vil ytre seg om aktuelle hendelser.

Nasjonal frivillighetsstrategi endelig lansert

Frivillighet Norge, KS og Helse- og omsorgsdepartementet lanserte tirsdag 18. august ny strategi for frivillig arbeid i helse- og omsorgsektoren. Du finner mer informasjon om strategien på denne nettsiden:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/frivillighetsstrategi/id2429965/

RO har lest strategidokumentet og er godt fornøyd med at den har fokus også på de enkeltfrivillige, og foreslår mange gode tiltak.

Imidlertid blir informasjon og ansvar fremdeles fordelt på ulike departementer, direktorater og andre, og det er enda et godt stykke igjen til at ønsket vårt om ett sted å gå for å finne informasjon om frivillig arbeid, er oppfylt.

Tilbake