Aktuelt

RO legger stor vekt på å være oppdatert i forhold til hva som er helse- og omsorgstjenestenes utfordringer til enhver tid. Under «Aktuelt» ligger derfor til enhver tid referat fra aktuelle oppdrag, artikler og fagstoff eller kommentarer til nye myndighetsdokumenter.

Forskning i Norge på bruk av selroboten Paro viser at den har god effekt!

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har gjennomført et omfattende forskningsbasert prosjekt om virkningen av Paro på depresjon og aggresjon hos personer med demens. Utprøvingen ble gjort i 5 forskjellige sykehjem i Sør-Norge, og forskningsrapporten vil foreligge i løpet av 2015. I disse dager publiseres resultatene i en artikkel som Nina Jøranson har fått antatt i forskningstidsskriftet JAMDA med følgende konklusjon:

Denne studien fant en langtids effekt på depresjon og aggresjon ved å bruke Paro i aktivitetsgrupper i sykehjem for eldre med demens. Paro kan være et godt alternativ til psykofarmaka ved nevropsykiatriske symptomer, og bør betraktes som et nyttig hjelpemiddel i den kliniske hverdagen.

Mange mindre forskningsprosjekter rundt i verden kan vise til tilsvarende effekt, men det er svært få undersøkelser som har en like solid forskningsbasert design som grunnlag for sine konklusjoner som den til NMBU.

Sammendrag av artikkelen kan du finne her: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26096582

Tilbake