Referanser

RO har i snart 30 år hatt oppdrag i 80 prosent av landets kommuner. Oppdragene kan være store og små, det kan handle om støtte til prosjekter, utvikling av tjenester, effektivisering av organisasjonen, kurs i saksbehandling eller BPA, og andre utfordringer i den kommunale hverdagen. Her har vi tatt fram noen eksempler som viser spennvidden og som sier noe om hvordan vi løser forskjellige typer av oppdrag. Vår erfaring er at kommunene, selv om de er forskjellige, opplever mye av de samme utfordringene og at oppdrag i en kommune derfor kan inspirere andre kommuner til å gjennomføre liknende prosjekter. Vi setter gjerne sammen et oppdrag som likner på et vi har gjennomført dersom en oppdragsgiver skulle ønske det. Utgangspunktet kan gjerne være et av referanseoppdragene vi beskriver her.

Styrking av lederkompetansen i den kommunale helse- og omsorgssektoren

Som en del av Kompetanseløftet 2015 og Regjeringens satsing på rus og psykisk helse, har RO tilbudt kommunene en skreddersydd lederutdanning for helse- og omsorgssektoren, i samarbeid med Fagakademiet og Høgskolen i Hedmark. Så langt har mer enn 100 kommuner deltatt i opplegget. Helsedirektoratet vurderer utdanningen som vellykket. Den får også positiv omtale i Stortingsmeldingen om Fremtidens primærhelsetjeneste.

Kommuner som har deltatt på utdanningen med flere ansatte på tvers av tjenesteområder, forteller om bedre samhandling og bedre kvalitet i tjenestene sine.

Du kan lese mer om lederutdanningen her…

Tilbake