Referanser

RO har i snart 30 år hatt oppdrag i 80 prosent av landets kommuner. Oppdragene kan være store og små, det kan handle om støtte til prosjekter, utvikling av tjenester, effektivisering av organisasjonen, kurs i saksbehandling eller BPA, og andre utfordringer i den kommunale hverdagen. Her har vi tatt fram noen eksempler som viser spennvidden og som sier noe om hvordan vi løser forskjellige typer av oppdrag. Vår erfaring er at kommunene, selv om de er forskjellige, opplever mye av de samme utfordringene og at oppdrag i en kommune derfor kan inspirere andre kommuner til å gjennomføre liknende prosjekter. Vi setter gjerne sammen et oppdrag som likner på et vi har gjennomført dersom en oppdragsgiver skulle ønske det. Utgangspunktet kan gjerne være et av referanseoppdragene vi beskriver her.

Samordning av dagtilbud – Verdal kommune

RO jobbet våren 2015 sammen med Verdal kommune for å samordne de ulike dagtilbudene i kommunen og se på muligheter for effektivisering og forbedring av tilbudet gjennom samarbeid, koordinering, samlokalisering og sambruk. Som alltid, jobber RO med eierskap og forankring av prosjektet i oppdragskommunen. Det har vært en spennende prosess, der vi har gått fra å tenke målgruppe og diagnose, til å ha et klarere fokus på de ulike brukernes interesser og behov. Teamarbeid og koordinering har vært sentralt, og prosjektgruppa har blitt utfordret til å tenke nytt, gå utenfor vante spor, og være kreative for å inkludere andre ressursgrupper inn i arbeidet sitt.

Tilbake