Referanser

RO legger stor vekt på å være oppdatert i forhold til hva som er helse- og omsorgstjenestenes utfordringer til enhver tid. Under «Aktuelt» ligger derfor til enhver tid referat fra aktuelle oppdrag, artikler og fagstoff eller kommentarer til nye myndighetsdokumenter.

Morgendagens omsorgsutfordringer – et FoU-prosjekt

RO utarbeidet våren 2015 to rapporter for Fylkesmannen i Sør-Trøndelag om morgendagens omsorgsutfordringer.

Utgangspunktet for dette arbeidet var sju dialogmøter som Fylkesmannen i Sør-Trøndelag arrangerte for kommunene i Sør-Trøndelag i 2014. Temaet for møtene var dagens og morgendagens omsorgsutfordringer i kommunene, med utgangspunkt i Melding til Stortinget nr. 29 (2012-2013).

De 31 kommunene som deltok på dialogmøtene, deltok alle i kommunevise gruppearbeid, der kommunene skulle se på hvilke utfordringer de hadde innenfor omsorgstjenestene sine, hva de jobbet godt med, og hva de ønsket bistand til fra Fylkesmannen, KS og Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester.

RO fikk i oppdrag å systematisere og analyse referatene fra disse gruppearbeidene. I tillegg fikk RO ansvaret for å gjennomføre en evaluering av dialogmøtene som arbeidsform.

I delrapport 1 oppsummerer RO resultatet fra gruppearbeidene. I delrapport 2 legger RO fram resultatene fra evalueringen av dialogmøtene som arbeidsform.

 

Delrapport 1 – Morgendagens omsorg – et dypdykk i kommunenes omsorgsutfordringer

Delrapport 2 – Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Tilbake