RO legger stor vekt på å være oppdatert i forhold til hva som er helse- og omsorgstjenestenes utfordringer til enhver tid. Under «Aktuelt» ligger derfor til enhver tid referat fra aktuelle oppdrag, artikler og fagstoff eller kommentarer til nye myndighetsdokumenter. Her ligger også «blogginnlegg» som rett og slett er en plass hvor ROs rådgivere fritt deler sine personlige meninger, kommer med gode råd eller bare helt uformelt vil ytre seg om aktuelle hendelser.

Det er smart å søke råd

Nå er det vanlig å holde seg  med personlige rådgivere som selger sine råd innenfor så forskjellige områder som: det gode liv, privat økonomi, helse og egen trening.  Hvorfor er det slik? Fordi det er godt å slippe å tenke ut alle kompliserte greier selv og dessuten fordi vi har god råd.  Som vi vet er gode råd noen ganger dyre, men når vi likevel tyr til dem, må det vel være fordi vi forventer at det er verdt det?

Å være organisasjonsrådgiver med kommunesektoren som målgruppe betyr også å tilby gode råd, som mange syns er dyre, til ansatte og ledere som i en virkelighet fullpakket av oppgaver ikke har tid eller kapasitet til å tenke ut alle kompliserte greier selv. De fleste kommuner har jo ikke god råd, men noen ganger kan det være slik at å ikke søke gode råd viser seg å være dyrere.  De dyre rådene er altså gode, og det er dyrere ikke å søke gode råd når det er på sin plass.

Men, tenker du kanskje, nå prøver jeg bare å snakke meg inn ved å komme med generelle og ikke etterprøvbare argumenter som er mer villedende enn veiledende. Så hva er det konkret jeg kan gi råd om?

Jeg gir råd om arbeidsmiljø, konflikthåndtering, tjenesteutvikling, saksbehandling og…..det er ei lang liste.  Jeg gir for eksempel råd om hvordan planprosesser bør kjøres, og jeg deltar også gjerne underveis i slike prosesser.  Jeg har deltatt i liknende prosesser i mange andre kommuner, jeg har studert mye forskning på prosessledelse og jeg har brukt mye tid på å tilpasse denne kunnskapen til akkurat den kommunen som nå er inne i sin planprosess.

Jeg vet noe om hvordan man skal få mest mulig ut av de kronene som kommunen setter inn i sin planprosess.  Det er ressurskrevende å samle ansatte til møter, dersom alle møtene i planprosessen ikke er planlagt og styrt, er det stor fare for at planprosessen drar ut i tid og at kostnadene eksploderer…eller at prosessen ender i en plan som egentlig er bare er halvferdig.

Jeg vet noe om hvor viktig det er at ansatte er med i selve planprosessen, både for at det skal bli en god plan, men særlig fordi planer uten medvirkning svært ofte ender opp som fyll i nedstøvede reoler.  Jeg kan gi gode og kunnskapsbaserte råd i forhold til hvordan gode og involverende planprosesser kan gjennomføres, de rådene er billige i forhold til å sette i gang en stor planprosess  hvor prosesslederen ikke har erfaringen, kunnskapen eller tiden som skal til for å få til en god prosess.

Einar Holand

Tilbake