Referanser

RO legger stor vekt på å være oppdatert i forhold til hva som er helse- og omsorgstjenestenes utfordringer til enhver tid. Under «Aktuelt» ligger derfor til enhver tid referat fra aktuelle oppdrag, artikler og fagstoff eller kommentarer til nye myndighetsdokumenter.

Lederopplæring i Kvinesdal

I vår har RO hatt et lederutviklingsprosjekt med Kvinesdal kommune. Alle lederne med rådmann, kommunalsjefer, enhetsledere og avdelingsledere har deltatt. Hovedtillitsvalgte har også deltatt. Programmet har vi kalt «Ledelse i endring – Ledelse av endring» og det har hatt fokus på å utvikle endringskompetanse.

Prosjektet har blitt gjennomført ved at kommunen har arrangert tre samlinger over to dager med forskjellig tema. Seniorrådgiver Einar Holand har fulgt alle samlingene og i tillegg har seniorrådgiverne Møyfrid Hallset og Ingvar Rolstad, samt rådgiver Emir Kico, deltatt på hver sin samling som forelesere og «co-piloter».

Prosjektet kom i gang etter at Kvinesdal kommune hadde arrangert en tilbyderkonkurranse hvor ROs tilbud ble valgt. Kommunen ønsket et praksisorientert utviklingsprogram som skulle øke ledernes beredskap til å takle framtidige endringsprosesser.  Første samling hadde fokus på lederne selv og deres vilje til endring.  Andre samling handlet om å sette endring ut i livet og om kontinuerlig forbedring, mens tredje samling var innrettet på de ansatte og hva de trenger av støtte og ledelse i omstillingsprosesser.

lederutvikl_Kvinesdal_webKvinesdal kommune valgte å legge siste samling til Brüssel både for å bygge samhørighet lederne imellom og for å besøke og lære om Sørlandets Europa-kontor.

Bildet viser lederne i Kvinesdal foran rådhuset i Brüssel.

Tilbake