RO legger stor vekt på å være oppdatert i forhold til hva som er helse- og omsorgstjenestenes utfordringer til enhver tid. Under «Aktuelt» ligger derfor til enhver tid referat fra aktuelle oppdrag, artikler og fagstoff eller kommentarer til nye myndighetsdokumenter. Her ligger også «blogginnlegg» som rett og slett er en plass hvor ROs rådgivere fritt deler sine personlige meninger, kommer med gode råd eller bare helt uformelt vil ytre seg om aktuelle hendelser.

Lederopplæring i Kvinesdal

I vår har RO hatt et lederutviklingsprosjekt med Kvinesdal kommune. Alle lederne med rådmann, kommunalsjefer, enhetsledere og avdelingsledere har deltatt. Hovedtillitsvalgte har også deltatt. Programmet har vi kalt «Ledelse i endring – Ledelse av endring» og det har hatt fokus på å utvikle endringskompetanse.

Prosjektet har blitt gjennomført ved at kommunen har arrangert tre samlinger over to dager med forskjellig tema. Seniorrådgiver Einar Holand har fulgt alle samlingene og i tillegg har seniorrådgiverne Møyfrid Hallset og Ingvar Rolstad, samt rådgiver Emir Kico, deltatt på hver sin samling som forelesere og «co-piloter».

Prosjektet kom i gang etter at Kvinesdal kommune hadde arrangert en tilbyderkonkurranse hvor ROs tilbud ble valgt. Kommunen ønsket et praksisorientert utviklingsprogram som skulle øke ledernes beredskap til å takle framtidige endringsprosesser.  Første samling hadde fokus på lederne selv og deres vilje til endring.  Andre samling handlet om å sette endring ut i livet og om kontinuerlig forbedring, mens tredje samling var innrettet på de ansatte og hva de trenger av støtte og ledelse i omstillingsprosesser.

lederutvikl_Kvinesdal_webKvinesdal kommune valgte å legge siste samling til Brüssel både for å bygge samhørighet lederne imellom og for å besøke og lære om Sørlandets Europa-kontor.

Bildet viser lederne i Kvinesdal foran rådhuset i Brüssel.

Tilbake