Internettressurser

Dette er en liste over internettsider som vi vurderer som interessante og som gir nyttig informasjon om BPA eller personlig assistanse.

http://www.personligassistent.com/forum/

Dette er ei svensk side som inneholder veldig mye interessant stoff om personlig assistanse i Sverige. Her er både myndighetsføringer, erfaringsoppsummeringer og debatter. Spesielt er det interessante diskusjoner om det å være assistent og det å være leder. Diskusjonene har stor overføringsverdi til norske forhold.

http://www.uloba.no/Sider/forside.aspx

Vil man sette seg inn i historien og det ideologiske grunnlaget for BPA og forstå hvilke sammenhenger BPA står i Norge, er Ulobas sider et «must». Uloba ble dannet på begynnelsen av 90-tallet av personer som da allerede hadde kjempet lenge for rettighetene til å styre eget liv. Uten Uloba hadde vi knappest hatt BPA her i landet, i alle fall hadde det sannsynligvis vært en annen BPA uten Uloba.

http://ndla.no/nb/node/66240

NDLA – norsk digital læringsarena er en felles digital plattform for høgskolene og videregående skoler i Norge. Høgskolen i Lillehammer har på denne plattformen laget en spennende side for opplæring i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Blant annet ligger det noen videoer her som på en god og informativ måte formidler hva BPA er, hvilke muligheter og begrensninger som ligger i det å få tjenestene organisert som BPA.

Tilbake