Bøker

Dette er litteratur som direkte omhandler personlig assistanse både om norske og andre lands ordninger.

Jan Blomströ

«Älskade assistent – en inspirationsbok om coachande personlig assistans inom LSS» (Prolead förlag, 2012)

Denne boken er skrevet av neuropsykologspesialisten Jan Blomström som har jobbet med personer som har stort behov for personlig assistanse i Sverige i mange år. Hans bok er en hyllest til den personlige assistenten og brukeres rett til å bestemme i sitt eget liv. Personlig assistanse i Sverige er noe annet enn BPA i Norge, boken er likevel interessant lesning og vil nok kunne vekke debatt når den blir kjent her i landet. Boken taler for en mer aktiv og engasjert personlig assistent–rolle enn det vi er vant til i Norge.

Ole-Petter Askheim

«Å leve er mer enn å overleve. Funksjonshemmede med brukerstyrt personlig assistanse forteller.» (Gyldendal akademisk, 2006)

Professor Ole-Petter Askheim har forsket på BPA i mange år og har skrevet flere forskningsrapporter om assistenter og arbeidsledere. Denne boka er basert på intervjuer med personer som har mottatt BPA i mange år og også flere relativt ferske arbeidsledere. Brukerne kommer her direkte til orde gjennom at forfatteren har skrevet om intervjuene til egne fortellinger. Historiene i boken levendegjør BPA og tilbyr en alternativ innfallsvinkel til de som ønsker en dypere forståelse for hva BPA egentlig handler om.

Tilbake