Vi gjør gode kommuner bedre!

Det RO tilbyr er inngående kunnskap om helse- og omsorgstjenesten. Hvis du ønsker utviklingsbistand som er tilpasset det særegne i din organisasjon, og samtidig i overensstemmelse med lover og andre myndighetsføringer, kontakter du RO. Hos RO finner du ikke hyllevarer.

 

Dette er våre verdier: Dedikert, oppdatert og kompetent.